Untitled Document

DIENSTEN

Deddes Company heeft zich gespecialiseerd in drie diensten.

CORPORATE COMMUNICATIE


Deddes Company neemt de zorg voor de in- en externe communicatie uit handen. Op basis van onderzoek en de positionering ontwikkelt zij een toegesneden corporate communicatiestrategie en zet gericht een toolbox aan communicatiemiddelen in.

Deddes Company levert de volgende producten en diensten: - in- en extern onderzoek;
- positionering en kernwaarden;
- missie, visie en communicatiestrategie;
- corporate story;
- public relations naar stakeholders;
- mediabenadering;
- crisiscommunicatie;
- social media;
- huisstijlontwikkeling;
- toolbox aan communicatiemiddelen (brochures, corporate magazines, website, intranet, (digitale) nieuwsbrieven, personeelsblad);
- organisatie interne bijeenkomsten en zakelijke evenementen.

COMMUNICATIE BIJ ORGANISATIEVERANDERINGEN

Onze omgeving verandert voortdurend en stelt nieuwe eisen aan uw organisatie. Het leidt bijvoorbeeld tot een reorganisatie, een fusie of invoering van nieuwe werkmethoden.

Deddes Company weet hoe je: - complexe processen zichtbaar maakt;
- veranderingen communiceert;
- medezeggenschap erbij betrekt;
- media informeert;
- mensen verder helpt bij het zich eigen maken van nieuwe kennis, nieuwe zienswijzen en nieuw gedrag.

Deddes Company ondersteunt u bij het hele traject: vanaf het eerste besluit tot na de implementatie, van het eerste advies en het ontwerpen en begeleiden van verbetertrajecten tot en met de productie van communicatiemiddelen.

INTERNAL BRANDING


Internal branding verbindt de externe profilering van uw organisatie met het gedrag van uw medewerkers. Uw medewerkers brengen het merk tot leven zoals het ook wordt beloofd aan uw stakeholders en klanten. Internal branding bevindt zich in het snijvlak van marketing, HRM, interne Communicatie en management.

Deddes Company ontwikkelt vanuit dit snijvlak een communicatiestrategie om:
- de eigenheid van de organisatie te verklaren
- begrip te creëren
- het te laden in gedrag
- goede onderlinge samenwerking te stimuleren
- de in- en externe communicatie aan te passen
- het te verankeren in de organisatie.

Op korte termijn brengt het mensen in beweging. Op de lange termijn helpt het bij het verwezenlijken van de doelstelling van de organisatie.